نمایندگی تجهیزات شنوایی میکو آلمان

با تاریخچه و قدمتی بیش از 7 دهه، MAICO نوآوری های بسیاری در صنعت تجهیزات شنوایی، گسترش، تولید و توزیع محصولات مورد اعتماد و دقیق اسکرینینگ شنوایی و تشخیصی داشته است. MAICO در سال های اخیر جهت رفع نیازهای روزافزون و به روز جامعه ادیولوژی تلاش های بسیاری کرده است. از این جمله می توان فعالیت های صورت گرفته در زمینه تولید تجهیزات و ادیومترهای اسکرینینگ شنوایی تا تجهیزات بسیار دقیق و پیچیده تشخیصی را برشمرد. MAICO در آینده نیز به تعهد خود مبنی بر تلفیق هنر و تکنولوژی در طراحی محصولات، سرعت و دقت، خدمات گسترده و مجدانه، و مشتری مداری و تعهد به آن ها پایبند است.

مشاهده وب سایت

زیرمجموعه های آلتون شنوا